Contact Us
Contact Us


Jiangsu Zhongbang Conveyor Belt Co.,Ltd.

No.2,Taixing Sci-Tech Industrial Park,
Taixing,Jiangsu,
China
Tel: +86 523 87680434
Fax: +86 523 82911519
Email: info@zbplastics.com